Opvang door CIRP

 

We worden uitvoerig getraind om voorbereid te zijn op critical incidents. De gevoelens die een dergelijk incident bij je oproept kunnen echter lastig zijn om te verwerken. De opvang door het CIRP team kan je hierbij helpen. Een critical incident is een emotionele gebeurtenis. Het is een situatie die zich vaak zonder aankondiging voordoet. Het ene moment is er nog niets aan de hand, het volgende moment bevind je je in een situatie die zeer sterke gevoelens als angst, machteloosheid, woede of verdriet bij je kunnen oproepen. Mensen reageren verschillend op een incident en ieder verwerkt deze gevoelens op zijn eigen wijze. Het spreekt dus voor zich dat de ene persoon een andere opvang wenst dan de ander. Waar collega A het incident snel verwerkt en de draad weer oppakt, kan collega B meer tijd nodig hebben en behoefte hebben aan een luisterend oor. Collega C kan zelfs behoefte hebben aan een nog intensievere opvang, maar kan, of durft dit niet kenbaar te maken. De opvang door CIRP is erop gericht om een luisterend oor te bieden en eventuele problemen in de verwerking van een critical incident te signaleren. De CIRP vrijwilliger neemt je mee terug naar het incident en wil graag jouw verhaal horen. Wat gebeurde er? Welke gevoelens kwamen er boven? Hoe reageerde je hierop? En hoe gaat het sindsdien met je? Het kan voorkomen dat de CIRP vrijwilliger voorstelt om je na een aantal weken nog eens terug te bellen. Ook kan hij of zij je adviseren om extra medische of sociale hulpverlening in te schakelen. Dit gebeurt op vertrouwelijke basis. Over de inhoud van het gesprek worden aan niemand mededelingen gedaan.

Hoe wordt het CIRP ingezet?

 

Incident vind plaats -->

Purser of Captain meld incident aan OCC -->

Duty Manager Flight (DMF) geeft incident door aan Cabin Crew Service Center -->

Cabin Crew Service Center schakelt CIRP in -->

CIRP Vrijwilliger(s) neemt contact op met crewmember(s)